Terapia dzieci i młodzieżyProwadzę sesje przeznaczone dla dzieci i młodzieży, borykających się z różnego rodzaju problemami.

Najczęściej spotkania tego typu mają określone konkretne cele, które mają pomóc najmłodszym i nastolatkom w poradzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. W zależności od potrzeb mogą to być:

 • trudności w zakresie funkcjonowania szkolnego i relacji z rówieśnikami (m.in. wagary, niechęć do nauki, konflikty, izolacja/ odrzucenie)
 • pomoc w zrozumieniu sytuacji szczególnie trudnych dla każdego, a szczególnie młodego człowieka – w tym chociażby śmierci, choroby, traumy i innych tego typu doświadczeń.
 • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych dla rodziny ( m.in. konflikty rodziców, rozwód, nagłe zmiany, śmierć bliskiej osoby);
 • problemów w zakresie radzenia sobie z emocjami ( w tym także samookaleczenie, agresja);
 • ujawniania niepokoju i obaw utrudniających codzienne funkcjonowanie, a także obniżonego     nastroju i depresji
 • pracy z niską samooceną i niskim poczuciem własnej wartości,
 • pracy z konkretnymi zaburzeniami - mutyzm wybiórczy, zespół Aspergera, zaburzenia   lękowe


Zazwyczaj każdy cykl terapeutyczny rozpoczyna się od spotkań wstępnych, podczas których przeprowadza się diagnozę oraz problemy małego pacjenta. Terapia dzieci i młodzieży odbywa się przy pełnej współpracy i zaangażowaniu jego rodziców/opiekunów. Częstość i formę spotkań ustalamy wspólnie na konsultacji. Podczas tych spotkań wstępnych ustala się także cele spotkań.


Czas trwania sesji: 50 minut.

Koszt: 150 zł

Terapia parTerapia par to cykl spotkań, podczas których partnerzy wraz z terapeutą pracują nad lepszym zrozumieniem swojej sytuacji oraz wypracowaniem nowych rozwiązań satysfakcjonujących obie strony.

W trakcie sesji terapeuta nie daje gotowych rozwiązań ale wspólnie razem z parą dąży do znalezienia wyjścia, które będzie służyło tym konkretnym osobą. Czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą zgłasza się dana para oraz od złożoności ustalonych celów.

Terapia może być prowadzona jeśli para:

 • znalazła się w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi
 • ma trudności w radzeniu sobie w przypadku sytuacji trudnych, takich jak zdrada
 • poszukuje sposobów na zbliżenie w wzajemnych relacjach w przypadku dysharmonii w związku, takich jak odmienne charaktery czy ingerencja osób trzecich w związek
 • przejawia trudności we wspólnym podejmowaniu decyzji oraz różnic w spojrzeniu na wiele spraw, związanych z wychowaniem dzieci, seksualnością czy kwestiami finansowymi
 • przeżywa trudności związane z opieką nad dzieckiem partnera
 • odczuwa dyskomfort związany z brakiem bliskości, intymności
 • boryka się z trudnościami wynikającymi z przewlekłej choroby jednego z partnerów lub dzieckaCzas trwania sesji: 60 minut | 90 minut

Koszt: 160 zł | 200 zł

Diagnoza psychologicznaDiagnoza psychologiczna to najczęściej cykl 3 do 4 spotkań z psychologiem. Pierwsze spotkanie służy zebraniu wywiadu od pacjenta – przed tym ważnym spotkaniem dobrze przypomnieć sobie następujące kwestie: co dla mnie stanowi problem? Od jak dawna się z nim zmagam?

Następne spotkania to zwykle zastosowanie dobranych indywidualnie narzędzi badawczych.

W zależności od rodzaju diagnozy, celu oraz potrzeb pacjenta, wykonywane są inne kwestionariusze psychologiczne. O finalnym doborze testów decyduje psycholog-diagnosta.

Ostatnie spotkanie służy najczęściej omówieniu uzyskanych w badaniu diagnostycznym wyników oraz wynikających z nich wniosków odnośnie dalszego postępowania
Czas trwania cyklu: indywidualny

Koszt: indywidualny

Terapia rodzinnaTerapia rodzinna bazuje na tym, że człowiek wzrasta w rodzinie i w niej otrzymuje korzenie i skrzydła. Terapią objęta jest cała rodzina wraz z dziećmi. Jest to rodzaj rozmowy, podczas której poszczególni członkowie rodziny mówią o istotnych dla nich sprawach.

Wynikiem takich rozmów są nowe doświadczenie, poprzez które rodzice bardziej mogą zrozumieć swoje dzieci, zaś dzieci mają możliwość poznania intencji rodziców. Terapia rodzinna jest zwrócona do rodzin, które przeżywają trudności, problemy lub kryzys, z którym trudno jej sobie poradzić. Terapia ma na celu przywrócenie równowagi i ukazanie, że w każdej rodzinie tkwi siła.

Terapia rodzinna będzie dobrą propozycją dla rodzin, w których:

 • poszczególne osoby w rodzinie mają konflikty między sobą
 • problemy jednego z członków rodziny wpływają na funkcjonowanie całej rodziny
 • występują trudności wychowawcze występuje kryzys życiowy np. śmierć w rodzinie, wypadek
 • występują zaburzenia zachowania u dzieci
 • występuje przewlekła choroba somatyczna np., cukrzyca, astma, nadciśnienie, onkologiczna itp.
 • dzieci nagle zaczynają się zachowywać w sposób budzący niepokój
 • występuje choroba psychiczna
 • występują trudności wychowawcze

Czas trwania sesji: 60 minut | 90 minut

Koszt: 180 zł | 220 zł

Konsultacje wychowawczeKonsultacje wychowawcze z psychologiem polegają na rozmowie obejmującej podstawy rozumienia dziecka, jego potrzeb, emocji oraz czynników, od których zależy jego rozwój i zachowanie na co dzień. Głównym celem konsultacji jest omówienie z rodzicami doświadczanych trudności w relacji z dzieckiem i wspólne poszukiwanie rozwiązań. W trakcie spotkań można uzyskać wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji rodzicielskiej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania i rozważyć korzystne dla rodziców i dziecka rozwiązania trudnej sytuacji. Konsultacje wychowawcze skierowane są do rodziców, którzy:

 • mają wątpliwości, co do tego jak postępować z dzieckiem i w jaki sposób rozumieć jego zachowanie
 • chcą pomóc swojemu dziecku wspierając je w kryzysowej sytuacji, w której się znalazło, np. rozwód, choroba, trudności w szkole, trudności w relacjach z rówieśnikami
 • mają problemy ze stawianiem granic i wyciąganiem konsekwencji
 • chcą rozumieć potrzeby i emocje swoich dzieci
 • nie radzą sobie z własnymi emocjami wobec dziecka
 • są zaniepokojeni stanem emocjonalnym bądź zachowaniem dziecka
 • chcą znaleźć „wspólny język” z dzieckiemCzas trwania sesji: 50 minut.

Koszt: 150 zł

Konsultacje psychologiczneKonsultacje psychologiczne to spotkanie z psychologiem, mające na celu określenie charakteru trudności, dysfunkcji dziecka oraz zaplanowanie odpowiednich oddziaływań oraz zakresu możliwej pomocy specjalistycznej.

Podczas konsultacji można też uzyskać pomoc psychologiczną - wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć trudności, z jakimi zmaga się nasze dziecko. Po konsultacji psycholog może zalecić spotkanie z dzieckiem w celu obserwacji, rozpoznania trudności dziecka i oceny funkcjonowania oraz ustalenia zakresu pomocy.

Obserwacja psychologiczna to zazwyczaj obejmuje 2-3 spotkania psychologa z dzieckiem. Po obserwacji psycholog ponowne spotyka się z rodzicem/opiekunem w celu przekazania informacji zwrotnych z wnioskami i zaleceniami.


Czas trwania sesji: 50 minut.

Koszt: 150 zł

Terapia indywidualnaSesje terapii indywidualnej to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego psychoterapeutę. Skutkiem terapii jest zmiana, mająca na celu polepszenie dobrostanu człowieka. To rodzaj szczególnej relacji między klientem a terapeutą, opartej na zaufaniu i akceptacji, podczas której możesz pracować nad:

 • trudnościami w relacjach z rodziną
 • trudnościami przeżywanymi w swojej relacji lub trudnościami w nawiązaniu nowej
 • niską samooceną
 • żałobą po starcie bliskiej osoby,
 • objawami psychosomatycznymi
 • kryzysem spowodowanym zdradą,
 • huśtawkami nastroju, agresją
 • depresją i chorobą dwubiegunową
 • fobią, lękami
 • traumą, trudnymi doświadczeniami
 • oraz innymi trudnościami, które wymagają konsultacji specjalisty
Czas trwania terapii jest zależny od problematyki, z którą zgłasza się dana osoba oraz od złożoności ustalonych celów.


Czas trwania sesji: 50 minut.

Koszt: 150 zł

Psycholog onlineKonsultacje/terapia przez internet staje się szansą dla wielu osób, które z różnych okoliczności nie chcą lub nie mogą skorzystać z kontaktu osobistego z terapeutą. Konsultacje/terapia on-line będzie dobrą propozycją dla osób, które:

 • mają ograniczoną możliwość korzystania z terapeuty ze względu na mieszkanie zagranicą lub w mniejszych miejscowościach
 • chcą się skonsultować, bo nie wiedzą jak poradzić sobie w trudnej sytuacji
 • są niepełnosprawni ruchowo, lub mają czasowe problemy z poruszaniem się
 • cierpią na choroby somatyczne uniemożliwiające kontakt bezpośredni na dojazd do specjalisty musieliby poświęcić zbyt dużo czasu
 • mają małe dzieci, które muszą być pod opieką
 • mają problem zaawansowany, np.: cierpią na ciężką depresję, że z trudem lub wcale nie wychodzą z domu

Czas trwania sesji: 50 minut.

Koszt: 150 zł

Trening Umiejętności SpołecznychForma terapii grupowej dla dzieci i nastolatków w wieku od 4 do 17 roku życia. Nasze zajęcia są prowadzone przez dwie osoby w kameralnych grupach składających się z 4-7 osób.

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku 4-17 lat, które:

 • mają trudności w kontaktach społecznych (są nieśmiałe, wycofane lub przeciwnie – nadaktywne)
 • mają trudności z rozpoznawaniem, wyrażaniem i regulacją emocji
 • mają trudności w przestrzeganiu ustalonych zasad
 • mają obniżone poczucie własnej wartości, nie wierzą w siebie
 • odczuwają nadmierny stres
 • posiadają diagnozę ze spektrum autyzmu
 • • chcą nauczyć się nowych umiejętności, które pomogą im nawiązać satysfakcjonujące kontakty z innymi


Jak i nad czym pracujemy

Trening Umiejętności Społecznej odbywa się w określonej formule. Najwięcej wiedzy jest przekazywanej w formie zabawy oraz psychodramy (dzieci odgrywają życiowe scenki).

Najwięcej interakcji zachodzi pomiędzy samymi dziećmi, żeby mogły przetrenować a tym samym utrwalić nabyte umiejętności. Grupa dzieci jest dobierana w sposób szczególny, aby dynamika zajęć była wspierająca w uczeniu się nowych umiejętności. W kwestii tematyki zajęć podążamy za potrzebami uczestników grupy.

Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w tygodniu o stałej godzinie przez czas trwania roku szkolnego – od września do czerwca. Preferowane jest utrzymanie stałego składu grupy przez cały cykl prowadzenia zajęć.

W trakcie zajęć TUS pracujemy nad: • nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów z rówieśnikami
 • okazywaniem uczuć w kontaktach z innymi
 • asertywnością
 • radzeniem sobie w sytuacjach trudnych i stresujących
 • radzeniem sobie w sytuacjach zmiany lub straty
 • budowaniem pozytywnego i adekwatnego obrazu siebie
 • wspieraniem zachowań służących współpracy w grupie
 • rozwiązywaniem konfliktów
 • sztuką dyskusji, nauką argumentacji
 • przyjmowaniem krytyki i innego punktu widzenia


Zapis do grupy

W celu zapisania dziecka na zajęcia TUS zapraszamy rodziców na konsultację psychologiczną z terapeutą.

Spotkanie ma na celu przybliżenie Państwu formuły oraz celu zajęć oraz odpowiedzi na wszelkie budzące wątpliwości kwestie. Terapeuta dopyta także o trudności społeczne i emocjonalne Państwa dziecka.

Konsultacja trwa 50 minut i kosztuje 100zł. Zapraszamy dzieci i młodzież od 4 do 17 roku życia.

Możliwe jest dołączenie do grupy również w trakcie roku szkolnego. Jedne zajęcia TUS to koszt 80 PLN. Płatność odbywa się w comiesięcznych ratach podczas trwania grupy w czasie roku szkolnego; nie ma możliwości płatności za pojedyncze zajęcia.

Aby dołączyć do grupy, należy odbyć kwalifikację w postaci wspólnej konsultacji dziecka z rodzicem u jednej z prowadzących. Na konsultacje można umówić się pod numerem tel. 518 672 300, e-mail: kontakt@agnieszkaaugustynowicz.pl


Czas trwania sesji: 60 minut.

Koszt: 80 zł

brand
brand
brand
brand
brand
brand
brand